Direct naar de inhoud.
Instituut Socrates is open (vanaf 12.00 uur) en kan je dus op gepaste afstand persoonlijk lesgeven!
Wil je liever digitale individuele bijles? Dat is ook mogelijk. Bel ons voor overleg!

Checklist studiebegeleiding

Instituut Socrates biedt begeleiding aan voor alle leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs en studenten uit het hoger onderwijs, zoals het MBO, HBO of universiteit. Onze aanpak biedt perspectief voor hen die problemen hebben met het plannen en maken van huiswerk of hun studieresultaten willen verbeteren. Ook helpen we bij het houden van structuur, we bieden een open oor en denken graag mee. Door onze positieve en empathische manier van de studiebegeleiding kan iedereen zijn doelen halen. Checklist

Wanneer is het verstandig om te kiezen voor de begeleiding van Instituut Socrates? Uit ervaring is gebleken dat er verschillende beweegredenen kunnen zijn om voor begeleiding te kiezen. Het is verstandig om voor begeleiding te kiezen als u één of meerdere van de onderstaande situaties herkent:

  • De leerling/student heeft moeite met het plannen van het huis- en leerwerk.
  • De leerling/student  heeft problemen met de inhoud van bepaalde vakken.
  • De leerling/student  is snel afgeleid en/of heeft geen rustige werkplek thuis.
  • De privésituatie van de leerling/student  leidt er toe dat deze zich moeilijk kan concentreren.
  • De leerling/student  heeft moeite met het structureren, plannen en uitwerken van de leerstof.
  • De motivatie en discipline van de leerling bevinden zich op een laag niveau.
  • Er zijn problemen bij de overgang van groep 8 van de basisschool naar de brugklas.
  • De leerling/student  heeft problemen door zijn specifieke situatie vanwege een vermoeden of indicatie van bijvoorbeeld ADHD, ADD, Asperger, een concentratiestoornis, dyscalculie, dyslexie, faalangst, Gilles de la Tourette, hoogbegaafdheid of PDD-NOS/autisme.
  • De leerling/student  wil zo hoog mogelijke cijfers voor zijn rapport of einddiploma halen om zijn kans op overgaan of toelating tot een studie met numerus fixus te vergroten.

Wilt u weten wat de voordelen van begeleiding door Instituut Socrates voor uw kind zijn? Bekijk dan de voordelen!

Wilt u meer weten over de kosten van de begeleiding door Instituut Socrates? Bekijk het overzicht met de tarieven!