Direct naar de inhoud.
Instituut Socrates is open (vanaf 12.00 uur) en kan je dus op gepaste afstand persoonlijk lesgeven!
Wil je liever digitale individuele bijles? Dat is ook mogelijk. Bel ons voor overleg!

De aanpak van Instituut Socrates

Vaak wordt ons gevraagd wat de beste aanpak is voor de leerproblemen op school: Huiswerkbegeleiding of individuele begeleidingslessen of een combinatie hiervan? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is het voor Instituut Socrates belangrijk om een goed inzicht te krijgen in de aard van de problemen en de factoren die deze problematiek veroorzaken. Indien dit voldoende bekend is, wordt richting de leerling en de ouders een voorstel gedaan voor de te volgen aanpak. Dit kan een keuze van één van de begeleidingsmogelijkheden zijn of een combinatie van de begeleidingsvormen. Gaandeweg zal duidelijk worden waar de accenten van de begeleiding het beste geplaatst kunnen worden omresultaat te bereiken. Hierbij speelt de motivatie en het doorzettingsvermogen van de leerling en de steun van de ouders een belangrijke rol.

Een praktijk- en oplossingsgerichte werkwijze

In een ontspannen en motiverende sfeer worden leerlingen begeleid bij het maken van het huiswerk, het leren voor toetsen en het volgen van individuele begeleidingslessen of de voorbereiding op de Cito-toets of NIO-test.

De individuele leervraag van de leerling is het uitgangspunt van de begeleiding. De unieke werkwijze van Instituut Socrates houdt in dat:

 • de leerling in een rustige en plezierige leeromgeving werkt.
 • er een individuele aanpak is die volledig wordt afgestemd op de leervraag van de leerling.
 • er een uitstekende communicatie met de ouders plaatsvindt, onder andere via het leerlingvolgsysteem StudyAssist.
 • er wordt gewerkt met goed opgeleide en gemotiveerde studiebegeleiders.
 • er veel aandacht is voor planning, leerstructuren en leermethodiek.
 • de leerling altijd goed voorbereid is op de volgende schooldag.
 • de kans op overgaan naar de volgende klas en slagen voor het eindexamen aanzienlijk wordt vergroot.
 • er voldoende leermateriaal is zoals naslagwerken, oefenmateriaal en proefexamens.
 • er huiswerkvrije avonden en meer ruimte voor ontspanning en hobby’s komt.
 • er een betere familiesfeer ontstaat: er zijn geen discussies meer over het maken van huiswerk en leerwerk. De hulp van de ouders hoeft alleen plaats te vinden als de leerling en de ouders daar zelf voor kiezen.
 • Er is meer tijd voor andere dingen dan school.

Elke dag worden de huiswerkopdrachten, SE’s en SO’s gepland en in ons studievolgsysteem verwerkt. Wij motiveren de leerling om verantwoording voor zijn werk te nemen. Instituut Socrates werkt transparant en op basis van wederzijds vertrouwen. Privacy, discretie en integriteit zijn belangrijke waarden en staan voorop bij de begeleiding van alle leerlingen. Uitsluitend met toestemming van de ouders kan informatie over de begeleiding aan derden worden doorgegeven. 

De ruimtes

Instituut Socrates heeft veel aandacht besteed aan het creëren van een prettige leeromgeving. We vinden het belangrijk dat de leerling rustig en gemotiveerd kan werken.