Direct naar de inhoud.
Instituut Socrates is open (vanaf 12.00 uur) en kan je dus op gepaste afstand persoonlijk lesgeven!
Wil je liever digitale individuele bijles? Dat is ook mogelijk. Bel ons voor overleg!

Tarieven

Instituut Socrates streeft naar een flexibele begeleiding waarin de situatie van de leerling als uitgangspunt wordt gekozen. De leerling en ouders hebben de vrijheid om zoveel begeleiding af te nemen als zij wensen. Instituut Socrates hanteert maandprijzen, tarieven per dagdeel of per uur. Onderstaande tarieven gelden voor het school-/studiejaar 2023-2024.

In samenspraak met de ouders en begeleiders wordt de hoeveelheid begeleiding afgestemd.

Huiswerkbegeleiding per UUR***
Bijles/Individulele begeleiding (1-op-1) voor alle vakken€ 48,00
Examentraining (individueel) per UUR***
Vak Duits € 48,00
Begeleiding met PGB (vanuit Jeugdzorg of WMO) per UUR***€ 48
Begeleiding voor basisscholieren per UUR (1-op-1)***€ 48,-
Coaching per UUR (1-op-1)***€ 48,-
Intakegesprek tot 60 minutengratis
Lunch€ 2,00 incl. 9% BTW
Ouder- en evaluatiegesprek per UUR***€ 48,00 excl. 21% BTW

Instituut Socrates berekent geen inschrijfgeld of administratiekosten.  

De opzegtermijn bedraagt 14 dagen.

*** Individuele Begeleiding en Examentraining is 1-op-1 en bedraagt maximaal 60 minuten per dagdeel.

*** Bij aanmelding komt het volledige bedrag in rekening.

Gezinskorting: Bij begeleiding van meerdere broers en zussen per maand bedraagt de korting 3% op elke factuur in die maand.

Facturering vindt plaats aan het begin van de volgende maand. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Op aanvraag worden onze verkoopvoorwaarden aan u toegestuurd. Alle genoemde prijzen zijn behoudens typefouten. Aan deze tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u weten of begeleiding van Instituut Socrates een oplossing voor uw situatie kan zijn? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.