Direct naar de inhoud.

Tarieven

Instituut Socrates streeft naar een flexibele begeleiding waarin de situatie van de leerling als uitgangspunt wordt gekozen. De leerling en ouders hebben de vrijheid om zoveel begeleiding af te nemen als zij wensen. Instituut Socrates hanteert maandprijzen, tarieven per dagdeel of per uur.

In samenspraak met de ouders en begeleiders wordt de hoeveelheid begeleiding afgestemd.

Huiswerkbegeleiding per MAAND
1 dagdeel* per week € 119,00
2 dagdelen* per week inclusief 2 gratis bijlessen per maand€ 199,00
3-5 dagdelen* per week inclusief 2 gratis bijlessen per maand€ 279,00
Eén extra Individuele begeleidingsles tijdens ‘Huiswerk-begeleiding per maand’** € 17,00
Huiswerkbegeleiding per DAGDEEL
Huiswerkbegeleiding€ 36,00
Huiswerkbegeleiding met bijles (1-op-1)€ 47,00
Huiswerkbegeleiding per UUR
Bijles/Individulele begeleiding (1-op-1) voor alle vakken€ 48,00
Examentraining/Staatsexamen/CCVX/HBO-toelating/21+toets
april & mei 2019 inclusief 3-5 middagen herexamentraining in juni 2019€ 699,00
april 2019 inclusief 3-5 middagen herexamentraining in juni 2019€ 399,00
mei 2019 inclusief 3-5 middagen herexamentraining in juni 2019€ 399,00
juni 2019 voor staatsexamen/CCVX/HBO-toelating/21+toets = € 399,00; (3-5 middagen = € 329,00; 1 middag = € 100,00)€ 399,00
Examentraining (individueel) per DAGDEEL€ 47,00
Examentraining (individueel) per UUR€ 48,00
Begeleiding met PGB (vanuit Jeugdzorg of WMO) per UUR€ 33,00 t/m € 39,00
Begeleiding voor basisscholieren per UUR (1-op-1)€ 48,00
Intakegesprek tot 60 minutengratis
Lunch€ 3,50 incl. 6% BTW
Ouder- en evaluatiegesprek per uur€ 48,00 excl. 21% BTW

Instituut Socrates berekent geen inschrijfgeld of administratiekosten.  

De opzegtermijn bedraagt 14 dagen.

* Een dagdeel bedraagt maximaal 3 uur, bijvoorbeeld van 13.00 tot 16.00 uur of van 15.00 tot 18.00 uur

** Individuele Begeleiding en Examentraining is 1-op-1, in delen opgesplitst en bedraagt maximaal 60 minuten per dagdeel.

Gezinskorting: Bij begeleiding van meerdere broers en zussen per maand bedraagt de korting 5% op alle begeleiding.

Facturering vindt plaats aan het begin van de volgende maand. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Op aanvraag worden onze verkoopvoorwaarden aan u toegestuurd. Alle genoemde prijzen zijn behoudens typefouten. Aan deze tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u weten of begeleiding van Instituut Socrates een oplossing voor uw situatie kan zijn? Bekijk de checklist!