Direct naar de inhoud.
Instituut Socrates is open (vanaf 12.00 uur) en kan je dus op gepaste afstand persoonlijk lesgeven!
Wil je liever digitale individuele bijles? Dat is ook mogelijk. Bel ons voor overleg!

Individuele eindexamentraining

Examentraining in het examenjaar 2021/2022 – onbeperkt, omdat uw zoon en/of dochter onbeperkt vanaf maandag 28-03-2022 en in de maand april, mei, juni en/of juli tussen 12.00 en 18.00 uur door de week bij ons kan oefenen voor zijn/haar examens. Profiteer van maximale aandacht en een perfecte voorbereiding op het eindexamen. En we gaan er van uit dat uw zoon en/of dochter slaagt. Instituut Socrates biedt eindexamentraining voor alle vakken aan.

Hoogste slagingspercentages

Al jaren achtereen behaalt Instituut Socrates hoge slagingspercentages met haar eindexamenleerlingen. In 2012 lag ons percentage zelfs op 100%, in de andere jaren daarna tussen de 95% en 98%. In 2017 was dat 97%. In 2018 en ook in 2019 98%. In 2020 was er ook weer sprake van 99% slagingspercentage, in 2021 bereikten we 95%. De reden hiervoor was dat de leerlingen tijdens de Lock-downs goed door bleven oefenen en onze online individuele begeleiding gebruikten of naar de individuele bijlessen toekwamen. Nog steeds kunnen we daarom zeggen dat onze individuele en proactieve aanpak al meerdere jaren bijzonder goede resultaten oplevert.

Hoe werkt de begeleiding voor het eindexamen?

Iedere eindexamenleerling maakt samen met de eindexamenbegeleider van Instituut Socrates een plan Iedere eindexamenleerling maakt samen met de eindexamenbegeleider van Instituut Socrates een plan voor elk vak, om een zo hoog mogelijke score op het Centraal Schriftelijk Eindexamen te behalen. Ook voor vrije tijd wordt ruimte ingepland, omdat ontspanning in deze periode belangrijk is. Tijdens de training gaat de meeste aandacht uit naar de moeilijkere vakken zonder de overige vakken uit het oog te verliezen. De eindexamenleerling kan voor alle vakken binnen het VMBO tot HAVO en VWO/Gymnasium worden begeleid. Per middag tussen 12.00 en 18.00 uur kan uw zoon en/of dochter aan maximaal twee vakken werken en 2 uur individuele aandacht krijgen. De eindexamentraining is ook per dagdeel of per uur mogelijk.

Op het instituut is in ruime mate oefenmateriaal aanwezig in de vorm van examenbundels en samenvattingen. Uw zoon en/of dochter werkt met het materiaal dat het best past bij de afgesproken aanpak. Daarnaast is altijd aan te raden, om ook de eigen boeken en/of aantekeningen mee te nemen.

Voor welke vakken is er Eindexamentraining?

Instituut Socrates biedt de training voor vrijwel alle VMBO-, HAVO– en VWO-examenvakken aan. Hieronder het overzicht van de meest voorkomende vakken:

Talen

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Latijn (klassiek) (op afspraak op enkele dagen in de week)
 • Grieks (klassiek) (op afspraak op enkele dagen in de week)
 • Spaans (op afspraak op enkele dagen in de week

Profiel Natuur, Gezondheid en Techniek, Zorg en Welzijn

 • Wiskunde (A, B, C, D)
 • Informatica (alleen in overleg)
 • Biologie
 • Natuurkunde & Algemene Natuurwetenschappen (ANW)
 • Scheikunde

Profiel Cultuur, Maatschappij en Economie

 • Wiskunde (A en C)
 • Economie
 • M&O = Bedrijfseconomie
 • Geschiedenis & Kunstgeschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Maatschappijwetenschappen of Maatschappijleer

Wie is de eindexamen begeleider?

De Eindexamenbegeleider is een speciaal door Instituut Socrates opgeleide studiebegeleider met een hoge vakspecifieke kennis. Sommige Eindexamenbegeleiders zijn docenten. De begeleider is gewend om bij de leerling de knelpunten in het vak op te sporen en de leerstof duidelijk aan de leerling uit te leggen. Uw zoon en/of dochter merkt snel dat hij de leerstof beter begrijpt en kan toepassen. Sommige examenbegeleiders hebben afgelopen jaren VWO-eindexamen op het vwo of Gymnasium gedaan en scoorden daarbij een 8 of hoger. Onze Eindexamenbegeleiders kunnen zich zeer goed in de leerling verplaatsen en handige tips en adviezen geven, om de eindexamens goed te kunnen maken. Ze hebben vaak naast hun vakopleiding ook een pedagogische en/of didactische opleiding genoten of zijn in bezit van een onderwijsbevoegdheid, ze zijn docent.

Waar is de eindexamentraining?

De Eindexamentraining kan op onze vestigingen in Groningen worden gevolgd. In onze studieruimtes kunnen leerlingen rustig en geconcentreerd werken. Voor iedereen wordt maximale aandacht georganiseerd en de juiste studieplek binnen onze ruimtes in overleg uitgekozen. Bij Instituut Socrates wordt uitsluitend in een pedagogisch verantwoorde omgeving gewerkt.

Vorderingen en resultaten

Instituut Socrates maakt gebruik van een geavanceerd leerlingvolgsysteem. Dagelijks worden de vorderingen en resultaten van de leerling in ons online-volgsysteem verwerkt. U als ouder kunt deze op afstand via internet volgen. Voor ons team is het een logboek, om uw zoon en/of dochter in de gehele periode naar de examens toe de nodige begeleiding en aandacht te geven.

Verschil met andere aanbieders

Er zijn veel aanbieders van eindexamentrainingen. Slechts enkele instellingen, waaronder Instituut Socrates, zijn volledig transparant in opzet en resultaat. Wij hebben een overzicht gemaakt waarin de belangrijkste verschillen tussen Instituut Socrates en aanbieders van 2- en 3-daagse cursussen naar voren komen. Kijk op onze website voor een overzicht van de verschillen met andere aanbieders.

Wat zijn de kosten?

Instituut Socrates hanteert de onderstaande tarieven vanaf maandag 28 maart 2022 t/m de herexamens en de staatexamens t/m 20 juli 2022:

 • Het factuurbedrag voor de Eindexamentraining moet voor aanvang van de eerste training aan Instituut Socrates overgemaakt zijn.
 • We zijn gesloten op: Goede vrijdag 15-4-2022, Paasmaandag 18-04-2022, Koningsdag dinsdag 27-04-2022, Bevrijdingsdag woensdag 05-05-2022, Hemelvaart donderdag 26-05-2022 en Pinkstermaandag 06-06-2022.
 • Onbeperkte eindexamentraining: 
 • 9 weken in april&mei (ma. 28/03 t/m woe.25/05/2022 incl. 3 middagen vóór het herexamen) € 699,00
 • 8 weken in april&mei (ma. 28/03 t/m woe.25/05/2022 incl. 3 middagen vóór het herexamen) € 650,00
 • 7 weken in april&mei (ma. 28/03 t/m woe.25/05/2022 incl. 3 middagen vóór het herexamen) € 600,00
 • 6 weken in april&mei (tussen ma. 28/03 t/m woe.25/05/2022 incl. 3 middagen herexamen) € 550,00
 • 5 weken in april&mei (tussen ma. 28/03 t/m woe.25/05/2022 incl. 3 middagen herexamen) € 500,00
 • 3 middagen van 12-18 uur vóór herexamen vanaf 20/06/2022 1-op-1 bijles (1 middag=€100,00)  € 300,00
 • Individuele Examentraining per dagdeel met een trainingsduur van maximaal 3 uur inclusief 1 uur bijles: €49,00 voor de verschillende vakken. Op afspraak gedurende de gehele examenperiode t/m 15-07-2022.
 • Individuele Examentraining per uur met een trainingsduur van 1 uur:                                 €48,00 voor de verschillende vakken. Op afspraak gedurende de gehele examenperiode t/m 15-07-2022.

Het Team van Instituut Socrates bedankt zich en wenst alvast heel veel succes toe!