Direct naar de inhoud.
Instituut Socrates is open (vanaf 12.00 uur) en kan je dus op gepaste afstand persoonlijk lesgeven!
Wil je liever digitale individuele bijles? Dat is ook mogelijk. Bel ons voor overleg!

Individuele begeleiding & bijles

In de individuele begeleidingslessen ligt het accent op de inhoud van bepaalde schoolvakken. Als tijdens de huiswerkbegeleiding of door de ouders wordt gemerkt dat de leerling de stof onvoldoende begrijpt, dan helpt vakinhoudelijke uitleg om de leerstof te begrijpen en toe te kunnen passen.

Proactieve aanpak voor individuele begeleiding en bijles

Instituut Socrates hanteert een proactieve aanpak. De leerling, de ouders en de studiebegeleider maken samen de planning ter voorbereiding op de toets of schoolexamen (SE). Daarbij wordt gekeken welk vak de meeste aandacht nodig heeft, hoeveel dagen de leerling tot de volgende toets heeft en op welke dagen hij individuele begeleiding wil. Wanneer dit duidelijk is, kan snel met de individuele begeleidingslessen worden gestart.

Iedere studiebegeleider is speciaal door Insituut Socrates geselecteerd en opgeleid en heeft een hoge vakspecifieke kennis. De begeleider is gewend om in het vak snel de knelpunten bij de leerling op te sporen. Vervolgens wordt de leerstof duidelijk aan de leerling uitgelegd. De leerlingen zullen merken dat ze de leerstof gaan begrijpen en kunnen toepassen. Veel studiebegeleiders hebben recentelijk eindexamen gedaan op VWO-niveau en scoorden daarbij een 8 of hoger. Andere studiebegeleiders hebben als docent ervaring opgedaan en kunnen vanuit deze achtergrond de stof zeer goed doornemen.

Individuele begeleiding of bijles vormen een aanvullend onderdeel bij een dagdeel huiswerkbegeleiding. De duur van de bijles hangt af van de planning, de moeilijkheidsgraad van het vak en de concentratie van de leerling. De maximale duur bedraagt 60 minuten per dagdeel. Individuele begeleidingslessen kunnen vooraf door de ouders of tijdens de begeleiding door de leerling worden aangevraagd. Van iedere bijles wordt door de studiebegeleider een verslag geschreven in het online leerlingvolgsysteem.

Aanbod bijlessen

Talen

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Spaans
 • Duits
 • Latijn
 • Grieks

B├Ętavakken

Maatschappelijke en culturele vakken

 • Bijles Economie
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Bedrijfseconomie (Beco)
 • Maatschappijleer
 • Organisatie & Onderzoek (O&O)
 • Filosofie
 • Cultureel kunstzinnige vorming (CKV)
 • Muziektheorie
 • Kunstgeschiedenis

De vorderingen van de bijlessen worden door de studiebegeleider in een verslag vastgelegd. Het verslag is na te lezen in het online leerlingvolgsysteem.

Wilt u weten of begeleiding van Instituut Socrates een oplossing voor uw situatie kan zijn? Bekijk de checklist!

Wilt u meer weten over de kosten van de begeleiding door Instituut Socrates? Bekijk het overzicht met de tarieven!

Bekijk onze unieke aanpak en werkwijze.