Direct naar de inhoud.
Instituut Socrates is open (vanaf 12.00 uur) en kan je dus op gepaste afstand persoonlijk lesgeven!
Wil je liever digitale individuele bijles? Dat is ook mogelijk. Bel ons voor overleg!

Een optimaal concept

Het concept dat door Instituut Socrates is ontwikkeld is uniek. Het is in de afgelopen 14 jaren toegepast, geëvalueerd en verder geoptimaliseerd. Aan de hand van het leerlingvolgsysteem kunnen de ouders op ieder gewenst moment de voortgang van de begeleiding inzien. De resultaatgerichte aanpak van Instituut Socrates heeft ertoe geleid dat jaarlijks tot of meer dan 97/98% van de leerlingen slaagt of naar de volgende hogere jaargang/klas overgaat.De belangrijkste voordelen

De belangrijkste voordelen van het concept van Instituut Socrates zijn:

 • Een individuele begeleiding en positieve aandacht voor iedere leerling.
 • Een rustige en plezierige leeromgeving.
 • Brede ondersteuning in de vorm van ondersteuning bij maak- en leerwerk, bijles, studieplanning, examentraining en training voor de Cito-toets en NIO-test.
 • Geen huiswerkstress thuis omdat de leerling direct na school op locatie aan de slag gaat met zijn of haar begeleider.
 • Verbetering van schoolprestaties van vrijwel alle leerlingen.
 • Resultaatgerichte werkwijze met een slagingspercentage van meer dan 98 %.
 • Gespecialiseerde begeleiders coachen leerlingen met problemen vanuit een indicatie. Onze aanpak voor leerlingen met bijvoorbeeld ADHD, ADD, Asperger, een concentratiestoornis, dyscalculie, dyslexie, faalangst, Gilles de la Tourette, hoogbegaafdheid of PDD-NOS/autisme leidt tot aanmerkelijk betere leerprestaties.
 • Ruime openingstijden van 13.00 tot 18.00.
 • Gratis en vrijblijvend intakegesprek.
 • De flexibele voorwaarden leiden tot een prettige samenwerking met ouders en leerlingen. Er is geen sprake van verplichte langdurige contracten: de begeleiding wordt uitsluitend geboden op de actuele vragen van de leerling en/of de ouders.
 • de leerling in een rustige en plezierige leeromgeving werkt.
 • er een individuele aanpak is die volledig wordt afgestemd op de leerdoelen van de leerling.
 • er een uitstekende communicatie met de ouders plaatsvindt middels onder andere een leerlingvolgsysteem.
 • er wordt gewerkt met goed opgeleide en gemotiveerde studiebegeleiders.
 • er veel aandacht is voor planning, leerstructuren en leermethodiek.
 • de leerling direct aan de slag gaat met het huiswerk dat hij die dag heeft opgekregen.
 • de leerling altijd goed voorbereid is op de volgende schooldag.
 • de kans op overgaan naar de volgende klas en slagen voor het eindexamen aanzienlijk wordt vergroot.
 • er een ruime hoeveelheid leermateriaal is zoals naslagwerken, oefenmateriaal en proefexamens.
 • er huiswerkvrije avonden en meer ruimte voor ontspanning en hobby’s komt.
 • er een betere familiesfeer ontstaat: er zijn geen discussies meer over het maken van huiswerk en leerwerk. De hulp van de ouders hoeft alleen plaats te vinden als de leerling en de ouders daar zelf voor kiezen. Kortom er is meer tijd voor andere dingen dan school!

Wilt u weten of begeleiding van Instituut Socrates een oplossing voor uw situatie kan zijn? Bekijk de checklist!

Wilt u meer weten over de kosten van de begeleiding door Instituut Socrates? Bekijk het overzicht met de tarieven!

Bent u geïnteresseerd en wilt u een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend gesprek? Vul dan het contactformulier in.