Direct naar de inhoud.
Instituut Socrates is open (vanaf 12.00 uur) en kan je dus op gepaste afstand persoonlijk lesgeven!
Wil je liever digitale individuele bijles? Dat is ook mogelijk. Bel ons voor overleg!

Individuele begeleiding en bijles

Iedere leerling kan onverhoopt tegen problemen aanlopen die het leren en presteren op school belemmeren. Ondersteuning in de vorm van persoonlijke begeleiding kan dan zinvol zijn. Is thuis huiswerk maken lastig? Haalt de leerling goede cijfers, behalve in een bepaald vak? Instituut Socrates biedt zowel huiswerkbegeleiding als bijles aan om de schoolprestaties van iedere middelbare scholier in het VMBO, HAVO of VWO of Gymnasium te verbeteren. Begeleiding bij maak- en leerwerk

Bij Instituut Socrates kan iedere leerling voor en na schooltijd of in de tussenuren direct beginnen met het maken van schoolopdrachten. Voordat de leerling aan zijn maak- en leerwerk begint, wordt eerst samen met de studiebegeleider de aanpak voor de dag besproken en een planning gemaakt waarin al het maak- en leerwerk zoals huiswerk, SO’s, SE’s en toetsen zijn opgenomen. Op deze manier ontstaat voor de leerling een goed inzicht in de juiste invulling en uitvoering van zijn huiswerk. Als een leerling geleerd heeft voor een SO of toets dan overhoort een studiebegeleider het leerwerkOntwikkeling van studievaardigheden en leerstrategieën

Instituut Socrates streeft er naar dat iedere leerling op den duur zelf zijn huiswerk kan plannen en maken. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van “leren leren” zoals:

  • het toepassen van verschillende leerstrategieën.
  • het leren maken van goede samenvattingen.
  • het oefenen met de leerstof.
  • het optimaal voorbereiden op een SE, SO of andere toets.

Op alle vestigingen van Instituut Socrates wordt veel aandacht besteed aan een prettige werk- en leeromgeving.