Direct naar de inhoud.
Instituut Socrates is open (vanaf 12.00 uur) en kan je dus op gepaste afstand persoonlijk lesgeven!
Wil je liever digitale individuele bijles? Dat is ook mogelijk. Bel ons voor overleg!

PGB-begeleiding

Vanuit de ervaring van Instituut Socrates – onder andere gestoeld op een orthopedagogische achtergrond en ervaring als docent, remedial teacher, psycholoog, orthopedagoog en intern begeleider – is Instituut Socrates gespecialiseerd in de begeleiding van jongeren en volwassenen met een indicatie.

Ondersteuning vanuit PGB

De begeleiders van Instituut Socrates ondersteunen al sinds 2006 op succesvolle wijze leerlingen en jongvolwassenen wel rijkt onze kennis terug tot 1986 met bijvoorbeeld:

  • ADHD
  • ADD
  • Asperger
  • Concentratieproblemen
  • Dyscalculie
  • Dyslexie
  • Faalangst
  • Gilles de la Tourette
  • Hoogbegaafdheid
  • PDD-NOS/autisme

Werkwijze

De begeleiding start na een gratis en vrijblijvend intakegesprek waarin de aandachtspunten zijn besproken. Er wordt volledige aandacht geschonken aan het ondersteunen van belangrijke vaardigheden zoals concentratie, houding en aanpak. Er is daarvoor een rustige en stimulerende leeromgeving gecreëerd.

De hoofdpunten van de ondersteuning zijn het aanbrengen van structuur in de dagelijkse activiteiten zoals het opzetten van een planning, het maken van schoolopdrachten en het aanleren van studievaardigheden. Wij bevorderen de zelfstandigheid van de cliënt zodat in de toekomst minder zorg nodig is. Dit draagt tevens bij aan het levensgeluk van iedere cliënt en de ouders en vaak ook zussen en broers.

De aspecten waarop de ondersteuning is gebaseerd kunnen direct in de praktijk worden toegepast. Er ontstaat een duurzaam geheel van de cliënt, de ondersteuning en zijn omgeving. De ondersteuning is individueel en volledig afgestemd op de behoeftes en capaciteiten van de cliënt. Er is voortdurend een begeleider aanwezig en beschikbaar om de cliënt te ondersteunen. Deze begeleider is op de hoogte van de indicatie van de cliënt en het plan van aanpak.

De begeleiding kan op ieder moment beginnen en naar wens worden verminderd of uitgebreid samen in overleg met uw WIJ-team. Ouders kunnen de afname van uren geheel zelf afstemmen. Er hoeven geen langlopende contracten afgesloten te worden. Dit maakt de begeleiding flexibel en overzichtelijk. De voortgang van de begeleiding is via het volgsysteem 24 uur per dag beschikbaar op een speciale internetsite.

Aanvraag PGB bij uw WIJ-team

Voor cliënten met een indicatie is begeleiding mogelijk vanuit een PGB (persoonsgebonden budget) binnen de jeugdzorg of vanuit de WMO. U dient hiervoor contact op te nemen met het WIJ-team van uw woonwijk of gemeente. Ook uw gemeente kan u hierover meer informatie geven. Met veel gemeentes en WIJ-teams in Groningen en Haren werkt Instituut Socrates al langer samen.

Wilt u weten of begeleiding van Instituut Socrates een oplossing voor uw situatie kan zijn? Bekijk de checklist!

Bent u geïnteresseerd en wilt u een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend gesprek? Vul dan het contactformulier in en zet een kruisje vóór PGB-begeleiding.

Informatie zelf zoeken op internet: geef in ‘WIJ-team’+uw naam van uw wijk en/of ‘PGB via gemeente aanvragen’. U vindt dan telefoonnummers en kunt meteen een afspraak maken met een consulent.