Direct naar de inhoud.
Instituut Socrates is open (vanaf 12.00 uur) en kan je dus op gepaste afstand persoonlijk lesgeven!
Wil je liever digitale individuele bijles? Dat is ook mogelijk. Bel ons voor overleg!

Schooljaar 2019 – 2020

Groningen, 31 juli 2019

Geachte ouder(s) of verzorger(s), beste leerlingen en studenten, beste studiebegeleiders,

Het schooljaar 2018-2019 is al enkele weken om. Wij zijn blij dat we ook dit schooljaar iedereen goed konden begeleiden met het plannen, het maken van het huiswerk en het geven van onze bijlessen en individuele begeleidingslessen. Voor onze inzet ontvingen we leuke verrassingen, waarvoor heel veel dank!!! We hebben er samen gezellig van genoten.

Ook dit schooljaar gaan 98% van onze middelbare scholieren op hun niveau over naar de hoge klassen. Enkele leerlingen moeten verplicht afstromen of hebben er zelf voor gekozen, terwijl de cijfers juist in de tijd van onze begeleiding verbeterd zijn. Het fijne is dat ook zij terug kunnen kijken op een goede tijd, waarin ze geleerd hebben zich verder in te zetten en om het leren leren onder de knie te krijgen. Gezien de mogelijkheden tegenwoordig in het onderwijs, kunnen velen ook weer opstromen op een later moment! Wel erg knap wat iedereen van week naar week doet. Je kunt met trots op dit schooljaar terugkijken ook heb je soms iets weg moeten stekken.

Onze basisscholieren hebben ook weer veel geoefend. Velen kenden ons al van het schooljaar daarvoor, sommige leerden ons dit jaar heel goed kennen. Afscheid nemen is dan ook met veel emotie verbonden. De prestaties van hen zijn fascinerend. Individuele en oprechte aandacht zijn het belangrijkste ingrediënt van onze lessen, geven leerplezier en zetten ongekende prestaties vrij. Wij zijn trots op jullie!!!! Gefeliciteerd met alles wat je hebt bereikt!!! High five!!!

Onze MBO-, HBO- en universitaire studenten horen ook bij onze trots. Zeker weten was dit studiejaar voor niet iedereen zonder hobbels. Toch hun openheid, vragen en vertrouwen, hun doorzettingsvermogen, desondanks best wel stressvolle weken hebben zich geloond. Gefeliciteerd!!!! Geniet van deze zomer!

In het nieuws werd de statistiek over de examenuitslagen bekend gegeven. Landelijk is het percentage van de geslaagden gezonken. Met trots kunnen onze studiebegeleiders zeggen dat onze percentage dezelfde is gebleven: 97% van onze examenleerlingen is geslaagd. Hierbij moet wel gezegd worden dat zij dit jaar extra moeilijkheden moesten overwinnen: een heel late schoolexamenweek in het schooljaar, veel vroegere examendagen, een heel andere planning op de scholen tijdens de laatste schoolweken, geen 8 weken vrij, om te kunnen leren, alleen binnen 4 weken bestond de mogelijkheid, om echt geconcentreerd te kunnen oefenen. Elke werkdag vanaf 12.00 tot 18.00 uur hebben de examenleerlingen twee examenvakken doorgenomen met individuele bijlessen. Wie niet geslaagd is, hebben we geholpen zo ver iedereen wilde, om een goede oplossing voor het volgende schooljaar te vinden, om dan ervan een succes te maken. De geslaagden wensen we veel plezier toe met het opnemen van de studie of met het beginnen van een hoger niveau in de volgende klas!

Het nieuwe aanmeldingsformulier voor het schooljaar 2019-2020 met daarop alle informatie is bijgevoegd. Wij ontvangen dit formulier graag vóór dinsdag 20-08-2019 retour, zodat we de begeleiding kunnen voorbereiden. Wij zijn geopend vanaf maandag 25-08-2019. Iedereen is vanaf die dag van harte welkom tussen 13.00 en 18.00 uur. Dat er nog geen vast rooster op school is, geeft niet. Wij denken mee en zullen vanaf het begin helpen met plannen en de eerste vragen zodat het nieuwe schooljaar een succes wordt.

Bedankt voor de goede samenwerking! Namens ons team wensen wij u, jou, uw en jullie familie een heel fijne zomer toe!!! Tot ziens in het nieuwe schooljaar 2019-2020!!! Vertrouw erop, wij staan er klaar voor!

Met vriendelijke groeten,

Namens ons team van Instituut Socrates, Melanie Warszus

Bijlage: Aanmeldingsformulier 2019-2020 met retourenvelop, toch u mag het ook scannen en mailen naar info@instituutsocrates.nl , wij ontvangen dit graag vóór dinsdag 20-08-2019 retour.